docs

Dokumentacja rozwiązania idCard: docs.idcard.pl

Logotyp idcard.pl

Cel powstania projektu idcard.pl

Jakie możliwości dla klientów końcowych

Jakie możliwości dla partnerów, platform opartych na popularnych CMS i frameworkach

Platformy

Korzyści

udostępnianie użytkownikom wiele platform, które nie potrzebują:

Aplikacja może być przygotowana tylko w części funkcjonalnej dalsza część może być wspólnie zintegrowana są dostępne gotowe SDK do api idCard